Người cao tuổi có bắt buộc phải đổi căn cước công dân mã vạch sang thẻ căn cước công dân gắn chíp hay không?

Bởi xephangdanang
38 Lượt xem

Mẹ tôi năm nay 80 tuổi đã đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân mã vạch và hiện tại vẫn còn hạn sử dụng thì mẹ có phải đổi căn cước công dân sang căn cước công dân gắn chíp không? Mong được hỗ trợ.

Đăng ký cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip ở đâu?

Theo Điều 13 Thông tư 59/2021 / TT-BCA pháp luật về nơi tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau :

Điều 13. Nơi tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

2. Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an bố trí nơi thu nhận và trực tiếp tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho những trường hợp cần thiết do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.”

Đồng thời khoản 1 Điều 4 Thông tư 60/2021 / TT-BCA cũng pháp luật về tiếp đón đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau :

“Điều 4. Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Công dân đến địa điểm làm thủ tục cấp Căn cước công dân hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.”

Như vậy để ĐK công dân có thẻ đến trực tiếp Công an cấp huyện, cấp tỉnh nơi mình cư trú để nộp hồ sơ ĐK cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip. Ngoài ra công dân hoàn toàn có thể tông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an để ĐK thời hạn, khu vực làm thủ tục ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chip .

Thẻ căn cước công dân

Người cao tuổi có bắt buộc phải đổi căn cước công dân mã vạch sang thẻ căn cước công dân gắn chíp hay không?

Thủ tục đăng ký cấp lại thẻ Căn cước công dân như thế nào?

Căn cứ Điều 11 Thông tư 59/2021 / TT-BCA lao lý về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau :

“Điều 11. Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

2. Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

3. Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân.

4. Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

5. Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

6. Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.”

Người cao tuổi có bắt buộc phải đổi căn cước công dân mã vạch sang thẻ căn cước công dân gắn chíp hay không?

Theo Điều 4 Thông tư 06/2021 / TT-BCA pháp luật về mẫu thẻ căn cước công dân pháp luật hiệu lực hiện hành thi hành và pháp luật chuyển tiếp như sau :

“Điều 4. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân, Thông tư số 33/2018/TT-BCA ngày 10 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

2. Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này.

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.”

Như vậy, so với công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày 23/01/2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo lao lý. Thế nên bạn cần phải xem lại thời hạn cấp trên thẻ căn cước công dân mã cũ có trước ngày 23/02/2021 hay không nếu trước ngày thì vẫn liên tục sử dụng được mà không bắt buộc phải đổi, nếu như sau ngày 23/01/2021 thì bạn nên đi ĐK đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip cho mẹ bạn .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN