CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH TUỔI KỶ TỊ

Bởi xephangdanang
29 Lượt xem
Tuổi Kỷ Tị đại kỳ hiệp hôn
Trai tuổi Kỷ Tị đại kỵ cưới gái tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tị.

  1. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Quý Dậu (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  2. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Mậu Dần (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
  3. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Kỷ Mão (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  4. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  5. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Đinh Mão (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  6. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Bính Dần (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
  7. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Tân Dậu (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc, hoặc chịu cảnh xa vắng.
Tuối này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó lên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.
Xin lưu ý:

  • Trai tuổi Kỷ Tị sanh tháng 5, 7, 6, 4, 3, 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  • Gái tuổi Kỷ Tị sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7, như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
  • Còn như sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Kỷ Tị (Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước, cầu lo việc chi thường có quý nhơn giúp đỡ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp xếp trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật bihjnh, tánh tình người chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà bình thường.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chơn hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, đồng lo với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, về ý tánh nên nhẫn lại.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Tân Mùi (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tổn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp về lời tiếng, ở với nhau chung lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố và thương lẫn với nhau.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà bình thường.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chơn bay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn đặng lên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nhưng phải lên kiên cố.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng sự ấm êm.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong nhà đề thuận ý, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, miệng hay rầy nói, tánh ý vợ chồng hay tương xung, lời tiếng ít hạp, nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn lại.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Bính Tý (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, cầu lo việc chi thường có quý nhơn giúp đỡ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chơn hay đi, làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, chung sống đồng lòng sẽ đặng làm lên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng chung lo thêm tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Đinh Sửu (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này, ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiền, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, qua hạn mới đậu tài, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp xếp đặt đều đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, nên cầng năng cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng ấm no trung bình.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Canh Thìn (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tách, có duyên, vui vẻ, bổn thân hay có bịnh nhỏ, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng lên.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi vợ tuổi Tân Tị (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ thông minh vui vẻ, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ hòa hợp, ở với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Nhâm Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bổn thân có tiểu tật, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ ít đặng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau nên cầu năng ngày hậu tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn sẽ đặng lên nhà.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Bính Tuất (Chồng hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ chơn hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bịnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khả nẫn lại làm ăn mới tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đới với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt sắp đặt trong ngoài đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Ất Sửu (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau, làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rày nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Giáp Tý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ sáng láng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bổn thân ít đặng vui vẻ, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng lên nhà.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Quý Hợi (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, nên nhẫn lại làm ăn mới tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Nhâm Tuất (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp khí kiên cố làm ăn mới đặng.

Trai tuổi Kỷ Tị đại kỵ cưới gái tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tị.Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc, hoặc chịu cảnh xa vắng.Tuối này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó lên đôi.Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước, cầu lo việc chi thường có quý nhơn giúp đỡ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp xếp trang hoàng.Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật bihjnh, tánh tình người chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà bình thường.Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chơn hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, đồng lo với nhau làm ăn tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, về ý tánh nên nhẫn lại.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tổn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp về lời tiếng, ở với nhau chung lo làm ăn đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố và thương lẫn với nhau.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà bình thường.Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chơn bay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn đặng lên nhà.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nhưng phải lên kiên cố.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập lên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng sự ấm êm.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong nhà đề thuận ý, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, miệng hay rầy nói, tánh ý vợ chồng hay tương xung, lời tiếng ít hạp, nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn lại.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, cầu lo việc chi thường có quý nhơn giúp đỡ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ chơn hay đi, làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, chung sống đồng lòng sẽ đặng làm lên sự nghiệp.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng chung lo thêm tốt.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này, ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiền, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, qua hạn mới đậu tài, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp xếp đặt đều đủ.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, nên cầng năng cũng đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng ấm no trung bình.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.Tánh người vợ hay lo tính, khó tách, có duyên, vui vẻ, bổn thân hay có bịnh nhỏ, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng lên.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.Tánh người vợ thông minh vui vẻ, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ hòa hợp, ở với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bổn thân có tiểu tật, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ ít đặng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn tốt.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau nên cầu năng ngày hậu tốt.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.Tánh người vợ lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn sẽ đặng lên nhà.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.Tánh người vợ chơn hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bịnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khả nẫn lại làm ăn mới tốt.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đới với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt sắp đặt trong ngoài đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập lên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.Hai tuổi này ở với nhau, làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.Tánh người vợ hay rày nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.Tánh người vợ sáng láng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bổn thân ít đặng vui vẻ, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng lên nhà.Hai tuổi này ở với nhau đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, nên nhẫn lại làm ăn mới tốt.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con trung bình.Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp khí kiên cố làm ăn mới đặng.

Căn duyên tiền định – Dương Công Hầu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN