Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ/Tôi không nói tiếng Anh tốt. – MassLegalHelp

Bởi xephangdanang
29 Lượt xem

Tôi không nói tiếng Anh tốt. Tôi có thể được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của tôi hay không?

Nếu bạn nói tiếng Tây Ban Nha, bạn hoàn toàn có thể đọc hướng dẫn này trên trang Web bằng tiếng Tây Ban Nha .

Các dịch vụ Pháp lý thường dùng các thông dịch viên. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn để được hưởng trợ giúp luật miễn phí
bạn cũng sẽ nhận trợ giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn. Nơi lánh tạm và các
chương trình dành cho phụ nữ bị hành hung cũng sẽ cho bạn một thông
dich khi bạn cần.

Nếu bạn ra tòa, bạn có quyền có một thông dich viên. Bạn cần nói với
tòa án rằng bạn cần một thông dịch viên. Bạn cần yêu cầu thông dịch viện
cáng sớm càng tốt sau khi bạn biết được rằng bạn sẽ cần ra tòa.

Nếu bạn là một phụ nữ Châu Á và bạn bị hành hung, có một dự án đặc biệt có tên gọi Đơn vị Đặc nhiệm Châu Á Chống lại Bạo hành Gia Đình
(Asian Tash Force Against Domestic Violence) Họ có văn phòng ở Boston
và Lowell. Số điện thoại tổng hợp là 617-338-2350 và đường dây nòng là
617-338-2355. Dự án này cung cấp các dịch vụ với một số ngôn ngữ châu Á.

Phụ nữ khiếm thính có thể gọi tới Ủy ban Mass cho Người Khiếm thính ở
Boston (Mass. Commission for the Deaf and Hard of Hearing in Boston)
theo số 1-800-882-1155 (dùng tiếng nói) hoặc 1-800-530-7570 (dùng chữ
viết) để biết thêm thông tin về việc xin thông dịch.

Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ. Tôi có thể gọi cho ai để hỏi những vấn đề liên quan đến di dân?

Luật di dân là một phạm vi phức tạp của luật. Chúng tôi không thể trả lời những câu hỏi tổng quát trong hướng dẫn này.  
Hãy
nói chuyện với một luật sư trước khi liên hệ Các Dịch vụ Công Dân và Di
Dân Hoa Kỳ (United States Citizen and Immigration Services, USCIS), tên
gọi trước đây là Sở Di trú (Immigration and Naturalization Service,
INS). Bạn có thể tìm hiểu một cách an toàn từ trang trực tuyến của USCIS để biết những thông tin tổng quát.

Bạn cũng hoàn toàn có thể hưởng những dịch vụ pháp lý không lấy phí để được trợ giúp về những yếu tố di dân. Bạn hoàn toàn có thể gọi tới Dự án Di dân Quốc gia của Đoàn luật sư Quốc gia ( National Immigrantion Project ò the National Lawyers Guild ) theo số 617-227-9727. Bạn hoàn toàn có thể gọi tới MetroWest Legal Services theo số 508-620-1830 / 1-800 – 696 – 1501 .
Bạn hoàn toàn có thể biết thêm thông tin và được trình làng từ Liên minh Ủng hộ cho những người Di dân và Tị nạn tiểu bang Massachusetts ( MIRA ). Số điện thoại thông minh của họ là 617-350-5480 .

Tôi là một người di dân và người hành hung tôi là người có trách
nhiệm giúp tôi trong vấn đề xin tình trạng di trú. Tôi có được sự giúp
đỡ đặc biệt nào không?

Có. Những người di dân trải qua bạo hành gia đình có một quyền dựa
trên một luật Liên bang gọi là “Đạo luật Bạo hành Gia đình chống lại Phụ
nữ” Bạn nên nói chuyện với một chuyên gia về di dân. Hãy gọi tới một
trong những cơ quan/tổ chức đề cập ở trên trong phần Tôi có thể gọi cho ai để hỏi những vấn đề liên quan đến di dân? Họ có thể giúp bạn nộp đơn xin tình trạng di trú thể theo Đạo luật Bạo hành Gia đình chống lại Phụ nứ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN