Tình duyên tuổi Mậu Thìn nam và nữ mạng

Bởi xephangdanang
24 Lượt xem
Những bạn thuộc về tuổi Mậu Thìn, sanh vào những tháng này có số lưu thê hay đa đoan về việc vợ con, đó là những bạn sanh vào những tháng 3, 4, 5, 6 và 11 Âm lịch. Bạn sanh vào những tháng này chắc như đinh bạn sẽ có nhiều vợ hay tình yêu hoặc cũng chịu quá nhiều đau khổ vì đàn bà .Nam Mạng – Mậu Thìn

Sanh năm:

1928, 1988 và 2048

TÌNH DUYÊN

B ao giờ tuổi Mậu Thìn cũng được trọn vẹn về vấn đề tình duyên, dù có xảy ra những thắc mắc, nhưng thực ra do bạn quyết định, chớ luôn luôn không phải do một người đ àn bà gieo lấy mọi thắc mắc cho đời bạn. Sự xảy ra hồi lúc nhỏ tuổi, chẳng qua là bạn muốn đ ùa với vấn đề tình yêu mà thôi. Tuy nhiên khi đã tạo được hạnh phúc, bạn được sự êm ấm của gia đình, sự trọn vẹn và trung thành của tình yêu. Vậy bạn nên xem dưới đây bạn sanh vào tháng nào để biết trong vấn đề tình duyên của bạn có sự thay đổi hay không.

Nếu bạn sanh vào những tháng này, trong đời bạn sẽ có ba lần biến hóa về yếu tố tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7, và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì sẽ có hai lần biến hóa tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này trong đời bạn sống trọn vẹn niềm hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 10 Âm lịch. Trên đây là bản nhận xét cuộc sống bạn trong những tháng sanh, để hiểu được tuổi bạn sẽ biến hóa mấy lần việc tình duyên trong suốt cuộc sống. Bạn hãy nhớ bạn sanh vào tháng nào, và tùy theo đó mà biết việc biến hóa tình duyên của mình .

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc kết hôn để tạo lấy niềm hạnh phúc cho cuộc sống, bạn cũng cần nên lựa chọn tuổi tác, để cho hai tuổi giữa vợ chồng hợp nhau mới có sự hòa thuận, vui vầy làm cho đời sống thêm phần tốt đẹp. Sự tăng trưởng tài lộc và sự nghiệp có được hay không cũng do hai tuổi vợ chồng có được hợp nhau không. Nếu gặp những tuổi kỵ đời sống không được trọn vẹn ấm cúng, sự tăng trưởng nghề nghiệp càng trở nên phức tạp và khó mà kiến thiết xây dựng được sự nghiệp càng trở nên phức tạp và khó mà kiến thiết xây dựng được sự nghiệp sau này. Và sau đây là những tuổi hoàn toàn có thể giúp bạn thành công xuất sắc vẻ vang trên cuộc sống, đó là những tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu. Những tuổi này rất tốt và hợp với tuổi Mậu Thìn. Bạn kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, bạn được hưởng một đời sống rất đầy đủ và no ấm, con cháu đủ nuôi, mái ấm gia đình niềm hạnh phúc. Bạn kết hôn với Ất Hợi, Đinh Sửu, đời sống sẽ tiến triển về công danh sự nghiệp, tiền tài làm ra mau chóng, con cháu vừa đủ nuôi. Bạn kết hôn với Đinh Mão và Ất Sửu, đời sống luôn luôn dư dả, tài lộc dồi dào, công danh sự nghiệp và sự nghiệp lên cao .Đó là những tuổi mà bạn kết hôn, sẽ có sự thành công xuất sắc trong cuộc sống bạn .Trong cuộc sống nếu bạn kết hôn với những tuổi này, bạn chỉ tăng trưởng được sự nghiệp đến một mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là những tuổi : Mậu Thìn, đồng tuổi bạn. Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý. Những tuổi này chỉ có tình yêu thương mà không thuận về đường tài lộc .Sau đây là những tuổi mà nếu bạn kết hôn thì lâm vào cảnh bần hàn túng thiếu, nhà đạo luôn luôn không có nhiều như mong muốn, sự tăng trưởng sự nghiệp luôn luôn bị trở ngại, đó là những tuổi : Nhâm Thân, Mậu Dần, Giáp Thân, Bính Dần. Các tuổi này chẳng những không thuận về đường tình duyên mà cả về đường tài lộc .Những năm mà bạn ở vào số tuổi này, bạn không nên tính chuyện lương duyên hay kết hôn, vì lẽ năm của tuổi bạn bị xung khắc nặng nề, nếu kết hôn vào những năm này bạn sẽ bị xa vắng, buồn tẻ và hoàn toàn có thể đau khổ nhiều vì đ àn bà, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 24, 39, 36, 42, 48, 54 tuổi. Những năm mà bạn ở vào số tuổi trên kỵ kết hôn .

ii. TÌNH duyên TUỔI MẬU THÌN – NỮ MẠNG

Trong sự tích hợp lương duyên, hay lựa chọn người để kết hôn, bạn cũng nên cần có những tuổi hạp với tuổi mình mới hoàn toàn có thể tăng trưởng được sự nghiệp và cuộc sống, kết hôn với những tuổi nầy bạn có nhiều thời cơ thuận tiện và sống được một cuộc sống sung sướng, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu .Nữ Mạng – Mậu Thìn

Sanh năm:

1928, 1988 và 2048

TÌNH DUYÊN

Về yếu tố tình duyên cũng có trải qua nhiều sầu tư và thương đau trong cuộc sống, rồi mới kiến thiết xây dựng được niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, về yếu tố tình duyên, tuổi Mậu Thìn được chia ra làm ba trường hợp như sau :Nếu sanh vào những tháng sau đây, tuổi Mậu Thìn cuộc sống sẽ có ba lần biến hóa về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng : 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn sẽ có biến hóa hai lần về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng : 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy về tình duyên bạn được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc và không có biến hóa trong suốt cuộc sống, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch .Trên đây là những diễn tiến về tình duyên của bạn qua những tháng sanh. Nếu bạn ở vào những trường hợp trên, số bạn phải chịu vậy .

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong sự tích hợp lương duyên, hay lựa chọn người để kết hôn, bạn cũng nên cần có những tuổi hạp với tuổi mình mới hoàn toàn có thể tăng trưởng được sự nghiệp và cuộc sống, kết hôn với những tuổi nầy bạn có nhiều thời cơ thuận tiện và sống được một cuộc sống sung sướng, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu .Nếu bạn kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, cuộc sống có chức phận và sống được giàu sang giàu sang, con cháu không thiếu vui mừng. Với tuổi Ất Hợi và Đinh Sửu, bạn sẽ trở nên trọn vẹn tốt đẹp và gặp nhiều suôn sẻ trong cuộc sống, có tiền tài và có cả danh vọng .

Với tuổi Đinh Mão, Ất Sửu, cuộc sống được đẩy mạnh lên cao và có thể tạo nên sự vui sướng của cuộc đời, vì những tuổi trên hạp về đường tình duyên và hạp về đường tài lộc. Nên kết hôn với những tuổi nầy sẽ không bao giờ có nghèo khổ hay thiếu thốn về tiền bạc.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy đời sống của bạn hoàn toàn có thể chỉ tạo được đến mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Mậu Thìn đồng tuổi, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý .Bạn kết hôn với những tuổi trên chỉ tạo được một đời sống vừa đủ ăn đủ mặc là cùng .Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, cuộc sống bạn hoàn toàn có thể sẽ có nhiều khó khăn vất vả trong đời sống, cuộc sống không tạo được thời cơ tăng trưởng về tiền tài, mái ấm gia đình luôn luôn gặp cảnh túng quẫn triền miên, đó là nến bạn kết hôn với những tuổi : Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Thân, Mậu Dần. Vì nếu kết hôn với những tuổi nầy sẽ không hạp về đường tình duyên và cũng không hạp cả về đường tài lộc, nên hoàn toàn có thể sẽ phải chịu cảnh bần hàn hoặc lận đận suốt đời .Có những năm tuổi bạn rất xung khắc việc kết hôn, nếu kết hôn cuộc sống bạn phải chịu cảnh xa vắng triền miên hay ít ra cũng luôn luôn phải lo buồn về việc mái ấm gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi : 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi .Những năm ở vào tuổi trên, không nên kết hôn, nếu kết hôn sẽ hoàn toàn có thể gặp rủi nhiều hơn là may .Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc sống bạn sẽ có nhiều biến hóa về việc lập mái ấm gia đình hay có số đa phu, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 4, 5, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy, bạn nên cẩn trọng về việc lập mái ấm gia đình để tránh sự dang dở .

III. Tình yêu của tuổi thìn qua nhóm

máu

Nhóm máu O

Trong tình yêu, những người tuổi Thìn thuộc nhóm máu O khá lãng mạn. Họ thường viết thư tình với những lời lẽ ngọt ngào để bày tỏ xúc cảm của mình. Khi yêu, họ sẵn sàng chuẩn bị quyết tử toàn bộ vì người ấy. Nhưng cũng có 1 số ít người lại xem xét rất thận trọng khi lựa chọn người để trao gửi tâm hồn, san sẻ mọi tâm sự. Người tuổi Thìn thuộc nhóm máu này rất thích không khí ấm cúng của cả mái ấm gia đình. Họ thích được cùng những thành viên tận thưởng những khoảnh khắc vui tươi, đầm ấm trong những bữa ăn hay những chuyến đi chơi cuối tuần. Cho dù là nam hay nữ thì sau khi kết hôn, người tuổi Thìn thuộc nhóm máu O vẫn vừa nỗ lực chăm sóc niềm hạnh phúc mái ấm gia đình nhưng vẫn không quên phấn đấu cho sự nghiệp riêng. Đôi khi, phái mạnh phó thác toàn mái ấm gia đình cho vợ để chuyên tâm vào việc làm. Khi đạt được thành công xuất sắc, họ luôn cho rằng vợ góp phần một phần quan trọng trong đó. Chính vì vậy, họ dành tình yêu và sự cảm mến cho vợ ngày càng nhiều. Nữ giới thuộc tuổi này thường rất mưu trí, năng động. Họ có năng lực chu toàn cho cả việc làm mái ấm gia đình cũng như việc làm xã hội của bản thân. Những người này cũng khá quan tâm sự thành đạt của chồng con nên họ luôn là hậu phương vững chãi tạo điều kiện kèm theo cho chồng con yên tâm học tập và công tác làm việc .

Tình
yêu của người tuổi Thìn nhóm máu B

Những người tuổi Thìn thuộc nhóm máu B thường có lợi thế chỉ huy bởi họ có năng lực giải quyết và xử lý những việc làm rất tốt. Nhưng khi đứng trước những yếu tố có tương quan đến tình cảm thì họ lại tỏ ra vô cùng lúng túng và không biết phải hành vi như thế nào. Điều này cũng là do tính cách vụng về và lối tâm lý giản đơn của họ trong tình yêu mà việc lấy lòng đối phương là vô cùng khó khăn vất vả. Chính vì vậy, họ liên tục bỏ lỡ những thời cơ quan trọng để “ kiếm được điểm ” trong mắt “ người ấy ”. Tuy nhiên, nhiều lúc những biểu lộ xấu hổ, vụng về ở họ lại là điểm trung tâm lôi cuốn những người khác giới. Vì vậy, hoàn toàn có thể nói rằng họ là những người suôn sẻ trong tình yêu. Khi mới yêu, những người tuổi Thìn thuộc nhóm máu này thường tỏ ra vui tươi và đáng yêu nhưng sau khi kết hôn, những điểm yếu kém như tính tùy tiện sẽ thể hiện rõ. Nếu không hài lòng về một điều gì đó thì họ hoàn toàn có thể tức giận và gây không dễ chịu cho cả những người xung quanh. Chính vì thế, sự thông cảm sẻ chia của người một nửa yêu thương là vô cùng quan trọng. Họ nên chọn những người chín chắn và rộng lượng hoàn toàn có thể lựa lời khuyên nhủ, kìm hãm họ những lúc nóng giận, có vậy cuộc hôn nhân gia đình mới niềm hạnh phúc. Nam giới nên chọn một nửa yêu thương là những phụ nữ hiền lành, có đức quyết tử và lòng vị tha hoàn toàn có thể thông cảm cho tính khí bướng bỉnh, ngang ngược như trẻ con của họ. Nữ giới tuổi này nên gắn bó với những người đàn ông trầm tính, chín chắn và trưởng thành để họ che chở cho mình suốt cuộc sống .

Tình
yêu của người tuổi Thìn nhóm máu A

Nhìn
chung, những người tuổi Thìn thuộc nhóm máu A không biết cách thể hiện tình cảm
với người mình yêu. Ngay cả khi ở những thời điểm quan trọng nhất, họ cũng để
lỡ mất  nhiều cơ hội tốt. Điều đặc biệt ở những người này khi yêu là họ
rất ít khi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Trừ khi là người mà họ thầm
yêu trộm nhớ bấy lâu nếu không họ sẽ không bao giờ chủ động tìm cách tiếp cận.
Vì vậy, khi kết thành đôi thì tình yêu của họ sẽ vô cùng hạnh phúc và bền chặt.
Nếu vì một lí do gì đó mà họ phải chia tay người mình yêu thì họ sẽ vẫn nhớ về
người đó. Họ coi đây là động lực để cố gắng tiến lên trong công việc và sự
nghiệp sau này. Khi xây dựng gia đình, đàn ông tuổi này vẫn luôn cố gắng làm
tròn trách nhiệm của người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Mặc dù đôi lúc dấu
ấn về cuộc tình trong quá khứ còn vương vấn trong tim nhưng trong cuộc sống
hiện tại, họ luôn biết chừng mực, tuân thủ các quy tắc đạo đức trong xã hội để
không làm gì có lỗi với gia đình, vợ con. Sau khi kết hôn, nữ giới tuổi này sẽ
trở nên nhu mì, hiền dịu hơn. Họ sẽ là người mẹ đảm đang chăm lo tốt cho con
của mình để chồng hoàn toàn yên tâm phát triển sự nghiệp.

Những người này đến với tình yêu bằng tình cảm chân thành và trong sáng. Vì tình nhân, họ chuẩn bị sẵn sàng quyết tử toàn bộ. Họ mong ước “ nửa kia ” đáp lại tấm chân tình của họ. Một số người thuộc nhóm máu này khá tin cậy vào duyên số. Khi tìm kiếm được người lý tưởng, họ cho rằng định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Họ sẽ dữ thế chủ động tiếp cận và thiết kế xây dựng tình cảm với người ấy. Đợi thời điểm thích hợp. họ sẽ ngỏ lời yêu. Trong tình yêu, họ khá lãng mạn. Họ luôn làm thỏa mãn nhu cầu người ấy bằng những lời nói ngọt ngào, tràn trề tình yêu thương. Người tuổi Thìn thuộc nhóm máu AB luôn coi mái ấm gia đình là nền tảng quan trọng. Họ rất yêu thương, tôn trọng người một nửa yêu thương của mình và luôn tạo không khí mái ấm gia đình đầm ấm, niềm hạnh phúc. Để mọi thành viên trong mái ấm gia đình được hòa thuận, vui tươi, phái mạnh tuổi này nên tìm một nửa yêu thương là những người phụ nữ chín chắn, độ lượng và biết cảm thông. Người vợ như vậy sẽ giúp chồng xoá bỏ những ưu tư và có được thành công xuất sắc trong sự nghiệp. Nữ giới nên kết hôn với những người đàn ông trầm tính và có chí tiến thủ .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN