Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Tý năm 2023

Bởi xephangdanang
22 Lượt xem

Chọn tuổi Xông đất 2023 là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất mỗi dịp Tết đến xuân về.  Chọn tuổi xông nhà 2023 hợp mệnh sẽ giúp mang lại may mắn, bình an và tài lộc trong năm mới. Dưới nội dung bài viết sau đây, hãy cùng Tongkhoson.com xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Tý năm 2023 nhé!

Tuổi Giáp Tý sinh năm bao nhiêu?

Tuổi Giáp Tý là những người sinh năm 1984 hay còn gọi là tuổi con chuột. Theo can chi và ngũ hành thì tuổi Giáp Tý thuộc mệnh như sau:

 • Nam thuộc Đoài (Kim) Tây Tứ Mệnh
 • Nữ thuộc Cấn (Thổ) Tây Tứ Mệnh

Theo ngũ hành thì gia chủ tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Hải Trung Kim

Xem tuổi xông đất năm Qúy Mão2023 cho tuổi Giáp Tý

Theo kinh nghiệm dân gian, chọn được người xông đất nên có:

 • Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ.
 • Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó.

Căn cứ vào 2 yếu tố trên, ta có tuổi xông đất năm 2023 tương thích với gia chủ tuổi Giáp Tý như sau :

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Giáp Tý trong năm Qúy Mão2023 là:

Nhâm Thìn 1952 ( Tốt ), Nhâm Tuất 1982 ( Tốt ), Đinh Sửu 1997 ( Tốt ), Tân Sửu 1961 ( Khá ), Đinh Hợi 1947 ( Khá ), Bính Tuất 1946 ( Khá ), Bính Thìn 1976 ( Khá ), Giáp Thân 1944 ( Khá ), Đinh Mùi 1967 ( Khá ), Kỷ Dậu 1969 ( Khá )

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Giáp Tý trong năm Qúy Mão2023 là:

Kỷ Sửu 1949 ( Xấu ), Giáp Thìn 1964 ( Xấu ), Giáp Tuất 1994 ( Xấu ), Tân Tỵ 2001 ( Xấu ), Kỷ Hợi 1959 ( Xấu ), Quý Dậu 1993 ( Xấu ), Quý Mão 1963 ( Xấu ), Mậu Tuất 1958 ( Xấu ), Đinh Dậu 1957 ( Xấu ), Nhâm Ngọ 1942 ( Xấu ) .

Phân tích quan hệ xung khắc

Cùng tongkhoson.com phân tích mối quan hệ xung khắc để hiểu rõ về những tuổi xông đất 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Tý dưới đây:

1. Người xông đất sinh năm 1952 (Nhâm Thìn – mệnh Thủy)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

2. Người xông đất sinh năm 1982 (Nhâm Tuất – mệnh Thủy)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

>> > Tổng điểm : 16/20 ( Tốt )

3. Người xông đất sinh năm 1997 (Đinh Sửu – mệnh Thủy)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 16/20 ( Tốt )

4. Người xông đất sinh năm 1961 (Tân Sửu – mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )

5. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung trung hòa với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )

6. Người xông đất sinh năm 1946 (Bính Tuất – mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

>> >> Tổng điểm : 15/20 ( Khá )

7. Người xông đất sinh năm 1976 (Bính Thìn – mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 15/20 ( Khá )

8. Người xông đất sinh năm 1944 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân phạm Lục Xung (Dần xung Thân), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Không tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

9. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của gia chủ. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 14/20 ( Khá )

10. Người xông đất sinh năm 1969 (Kỷ Dậu – mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mãovì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dậu phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Tý của gia chủ. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

>> > Tổng điểm : 14/20 ( Khá )

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp gia chủ tuổi Giáp Tý chọn được tuổi xông đất năm 2023 đón nhiều tài lộc và may mắn cho một năm mới An Khang Thịnh Vượng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN